ROHELISTE
TEHNOLOOGIATE
KESKUS- Vermikomposti tootmise ja kasutamise koolitus ja konsultatsioonid
Vihmaussifarmi rajamine ja käigushoidmine nõuab spetsiifilisi teadmisi, mida koolis ei õpetata.

- Biovegetaariumite projekteerimine
Biovegetaarium on uudse lahendusega kasvuhoone, mis kasutab maksimaalselt ära päikeselt saadavat energiat ja mille lisakütmine talvel ei nõua suuri kulutusi.
Biovegetaarium võib olla koos ussikasvandusega ja ka ilma.